Dvs. nu sunteţi notificat!
Magyar
Română

seQUEnce

---------------------------------------------------

 

seQUEnce sistem de programare a clienţilor.


Sistemul electronic coordonat prin calculator, sistemul Sequence de programare a clienţilor este recomandat în locurile cu trafic mare de clienţi. Este utilizabil în toate asemenea locuri unde se desfăşoară rezolvarea problemelor clienţilor şi este inevitabil statul la rând. Astfel pot fi, de exemplu:

 • registratura, biroul de relaţii cu publicul ale administraţiilor locale, unităţile instituţiilor financiare care deservesc populaţia,

 • serviciile funciare,

 • birourile de relaţii cu publicul ale instituţiilor  de asigurări sociale,

 • instituţiile sanitare, etc.

 

Principalele servicii:

 • prezentarea clienţilor la faţa locului, 

 • prezentarea anticipată a clienţilor (personal,telefonic, prin Internet pe propriul site, sau portalul clientului),

 • turn de informaţii, respectiv TV LCD cu servicii de informaţii ce se pot extinde aparte,

 • urmărirea statisticilor complexe zilnice şi pe perioadă îndelungată, etc.

   

   

-----------------------------------------------------------------

Solicitarea numărului de ordine la faţa locului.


La sosirea clientului, pe unitatea de alegere a serviciului, îşi alege acel serviciu pe care vrea să-l solicite.După aceasta i se tipăreşte un bloc-număr de ordine, pe care, pe lângă alte informaţii – se vede numărul de ordine al clientului.

 

                                         


Invitarea clientului prin voce umană.


Programul de comandă poate invita clientul şi prin voce umană.


„Rog clientul cu numărul de ordine o sută să se prezinte la ghişeul numărul 1”

Gestionarea flexibilă a deservirii clienţilor.

Funcţionarul, prin apăsarea unui buton poate să invite un client, să invite imediat din nou, sau după un timp dat (de pe lista de aşteptare).
Clientul invitat se poate redirija la alt ghişeu sau, la alt serviciu. Reorganizarea ghişeelor, atât în program, cât şi la pupitrul funcţionarului se poate modifica uşor, flexibil, chiar şi în timpul programului de lucru.

-----------------------------------------------------------------

Prezentarea anticipată.

 

Odată cu răspândirea Internetului s-a configurat cerinţa naturală, ca, pe lângă obţinerea numărului de ordine la sosirea clientului să se poată prezenta şi anticipat la oarecare serviciu.
De aceia, sistemul Sequence deserveşte următoarele posibilităţi de prezentare anticipată:

 • la faţa locului, solicitare anticipată personal (chiar şi pentru aceiaşi zi),

 • prin telefon, solicitare anticipată (chiar şi pentru aceiaşi zi)

 • prin Intrenet, solicitare anticipată,

 • electronic prin portalul clientului, solicitare anticipată.

În program se poate regla, corespunzător cerinţelor, raportul dintre prezentările anticipate şi cele la faţa locului. Sistemul Sequence tratează integral clienţii prezentaţi la faţa locului şi cei anticipat în scopul celei mai optime utilizări a timpului şi aşteptărilor minime.

-----------------------------------------------------------------

Pupitre de comandă, panouri de afişaj.

Manipularea pupitrului funcţionarului public.

În faţa fiecărui funcţionar se găseşte o unitate de manipulare, aşa zisul pupitru de invitaţie. Prin acţionarea unui sau două butoane este accesibil uşor toate funcţiile pupitrului de manipulare.

Dispozitive de afişare centrală şi individuală prin anunţ vocal.

Invitarea clientului este vizibilă atât pe panoul central cât şi pe cel individual. Săgeţile care apar pe panoul central ajută orientarea (direcţionarea)
Panourile de afişare individuale aşezate la funcţionarul public se pot comanda deopotrivă în diferite mărimi.

Afişaj central pe TV LCD.

Reînnoirea, modernizarea sistemelor anterioare sau extinderea pe baza noilor pretenţii ale utilizatorului.

----------------------------------------------------------------------

Turn de informaţii şi TV.

Terminal cu ecran tactil. (turn de informaţii)

Alte posibilităţi pentru extinderea informării clientului, ca pe lângă solicitarea numărului de ordine, prin acţionarea butoanelor şi de pe turnul de informaţii poate solicita număr de ordine. Turnul de informaţii poate afişa pe ecran, pentru client, şi alte destul de multe informaţii.

TV LCD.

În sălile de aşteptare poate fi util pentru client în asigurarea timpului de aşteptare în mod culturat. Una din posibilităţile pentru aceasta este TV LCD. Pe aceasta , în afara emisiunilor TV cunoscute şi accesibile, după plac se pot prezenta informaţii actuale şi reclame.

-----------------------------------------------------------------

Statistici.

Solicitarea situaţiei, urmărirea ststisticelor.

Pe calculatorul de comandă a sistemului de invitare a clientului, respectiv, prin reţea se pot obţine (cere) unele caracteristici actuale ale acestuia: unele ferestre, situaţia deservirilor, informaţii asupra clienţilor în aşteptare şi a celor invitaţi în ultima perioadă.
 

Se pot cere datele statistice ale fluctuaţiei clienţilor:

 • din program, ocaziţional,

 • automat ( în vederea publicării pe turnul de informaţii, respectiv pe Internet).

Solicitare ocazională este posibilă pe diferite perioade de timp, cu diferite intensităţi.Cu ajutorul acesteia se pot întocmi liste separate, respectiv diagrame pe ghişeu , pe servicii, pe pupitre, pe funcţionar public. Cu ajutorul solicitării automatice, datele statistice şi cele mai recente date se pot prezenta, publica.
 

 


Nr. de Telefon Online : +40 744 25 07 22, ( +36 70 324 29 45)

www.globomax.eu


Pagina principala  |   Download  Mail